Indkaldelse til Dejbjerglund Efterskoles ordinære generalforsamling den 13. april 2023 kl. 20.00

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent/protokolfører/stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    På valg er: Allan Stampe, Kristina Møller Nielsen, Karen Søndergaard, Dorthe Ejby Damgaard
  7. Eventuelt

Bemærk – det er kun medlemmer af Skolekredsen, som kan stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, altså den 3. april 2023. Forslag kan sendes på bestyrelse@dejbjerglund.dk

Inden generalforsamling inviterer vi på spisning kl. 18.30. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til middagen senest den 3. april 2023 på mail: kontor@dejbjerglund.dk med navn og antal deltagere.

På bestyrelsens vegne
Heidi Bro Iversen