15. Hvordan forbereder vi eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

På Dejbjerglund Efterskoleforstår vi begreberne frihed og folkestyre som nogle af de værdier, der er overleveret igennem dansk kultur, og derfor er værdier, vi gerne vil give videre til vores elever.

Herunder ligger respekt og tolerance for det enkelte individ. Respekt og tolerance for forskellige holdninger både politisk og religiøst samt respekt og tolerance for ligeværdighed mellem kønnene. 

Respekten og tolerancen for det enkelte individ uanset holdning og køn gennemsyrer vores hverdag og vores måde at være sammen på.

 

Det gør sig både gældende i fritiden, daglige gøremål og i undervisningen.

I de boglige fag undervises bl.a. i demokratiet, livssyn, kulturforståelse, menneskerettighederne og samfundsfaglige problemstillinger.

På Dejbjerglund Efterskole tager vi naturligt afstand fra diskrimination, ekstremisme, racisme, sexisme og vold.