Vores pedel Torben Green får ny kollega. Christian Clausen starter som pedel på Dejbjerglund Efterskole pr 1. august 2022. Han er 40 år og bosat med sin familie på et landsted tæt på Ringkøbing.

Christian har en bred erfaringsbaggrund i forhold til at blive en del af pedelteamet på Dejbjerglund.

Han har dels været efterskolelærer i 5 år med hovedsageligt et gymnastikmæssigt virke. Christian kan således ud over pedel-jobbet hjælpe med enkelte springtimer.

Han har desuden undervist i iværksætteri på 10.klasse niveau. Han passer derfor fortrinligt ind på vores erhvervslinje i 10.kl. Her skal han på sigt være en del af den praktiske undervisning.

Christian er uddannet landmand og har desuden erfaring med anlægsarbejde. Han har i en 4-årig periode arbejdet på et storlandbrug, hvor man i høj grad selv klarede reparationer af maskinparken.

Christian har ligeledes været ansat i et entreprenørfirma i et års tid.

Christian valgte voksenlærlingeuddannelsen for nogle år siden, og han har nu et års erfaring som udlært tømmer. Han skal derfor ordne mange af småreparationerne i Dejbjerglund-hytten.

Christian har været foreningsaktiv i hele sit liv. Han har bla. Været aktiv rep-gymnast i mange år og rejst med Ollerup Elitehold.

Vi får en pedel ind med et bredt erfaringsgrundlag og ikke mindst en medarbejder, som har et stort kendskab til arbejdet med unge mennesker. Vi glæder os til at få Christian med på teamet.