Boglig seriøsitet

Vi tager læring seriøst. Vores ambitioner på elevernes vegne rækker både over boglig, personlig og sportslig udvikling. Vi fremmer udvikling fra top til tå – fra inderst til yderst.

Vekselvirkningen mellem idræt og boglige fag virker. Idræt tømmer kroppen for kriller og spillopper, og eleverne møder med friske hoveder til timerne. Derfor starter timen og indlæringen også, når ”klokken” ringer og slutter først igen, når “klokken” ringen til pause. Eleverne arbejder disciplineret og vekselvirkningen mellem gruppearbejde og selvstændigt arbejde giver dynamik til timerne. Dynamik som engagerer og fastholder eleverne.

Selvstændige elever

Vi arbejder for at fremme en selvstændighedskultur, hvor eleverne tager ejerskab for egen læring. På Dejbjerglund Efterskole oplever eleverne, at deres deltagelse på klassen er med til at forme og udvikle timernes indhold. Når eleverne tager del i timerne rykker vi os – her flytter eleverne sig.

Selvstændighedskulturen fremmer vores elevers motivation i timerne, og vi oplever, at de tager ansvar for egen læring alvorligt. Når eleverne tager ansvar, viser vi dem mere tillid. Synergieffekten mellem lærer og elever gør undervisningen nærværende og læringen i top.

Top 3 blandt efterskoler

På Dejbjerglund Efterskole kan du ikke få et “slapper-år”, hvor det boglige er på standby. Både i vores 9. kl. og 10. kl. arbejder vi seriøst i de boglige fag. Vi ønsker ikke blot at vedligeholde, vi vil udfordre og udvikle vores elever bogligt – og dét bærer frugt.

Tænketanken CEPOS rangerer årligt danske skoler efter undervisningseffekt. I praksis vil det sige, at de sammenholder elevernes socioøkonomiske baggrund med deres afgangskarakterer i 9. kl. – altså, præsterer eleverne bedre, dårligere eller som forventet i forhold til deres baggrund.

I skoleåret 16/17 placerer vi os på en 3. plads blandt alle efterskoler i landet og på en delt 78. plads blandt samtlige skoler i Danmark. Det er vi selvfølgelig glade for – det fortæller os, at vi skal holde fast i vores principper og høje prioritering af de boglige timer.

Se rapporten her.

Se overgangsfrekvens og karakterer her

Se overgansgfrekvens her.

Se karaktergennemsnit her.

Se karakterfordeling her.