Elevstøtten beregnes efter indkomstgrundlaget – husstandsindkomsten – fra skatteåret to år før det år, hvor eleven starter på skolen.

Imidlertid kan mange ting ændre sig i løbet af to år.

I de tilfælde, hvor ændringer drejer sig om forældres separation eller skilsmisse ændres statsstøtten til skolepenge automatiks fra den 1. i måneden efter separations- eller skilsmissedatoen, når blot skolen får besked.

 

I særlige tilfælde yder skolen særlig økonomisk støtte til familier, som udvælges af skolens bestyrelse.

Alle skoler får hvert år udbetalt en pulje fra Undervisningsministeriet til dækning af disse andre tilfælde.

Puljen har begrænsede midler, og derfor har vi lavet fem individuelle kriterier, som skal opfyldes for at komme i betragtning til puljen.:

 

  1. Hvis forældrene har en væsentlig indtægtsnedgang i forhold til den bruttoløn, som indgår i indtægtsgrundlaget, der har dannet grundlag for den – i første omgang – tildelte elevstøtte. Indtægtsnedgangen skal være dokumenteret og udgøre mere end 10% af det støtteberettigede indtægtsgrundlag. Indtægtsnedgang forsaget af sygdom vil blive favoriseret i forhold til andre årsager (her er det typisk forskellen mellem det staten giver, og det der ville blive udløst, hvis den ændrede indkomst var grundlaget for beregning af elevstøtten).
  2. Indtægtsgrundlag, på under 325.000 kr., udløser maksimal elevstøtte: 25 kr. pr uge for hver 25.000 kr. under 325.000 kr. (16/17)
  3. Særlige økonomiske forhold, der gør sig gældende for familien under barnets efterskoleophold (bestyrelsens afgørelse).
  4. Ved dødsfald genberegnes den oprindelige tildelte elevstøtte.
  5. Optagelse af tvillinger/trillinger: Nedslag på den samlede pris på 4.000 kr. for nr. 2 eller 3.

 

Ansøgningerne vil blive behandlet i den rækkefølge, de indgår.

 

Opfylder I et eller flere af disse krav, så send en skriftlig ansøgning stilet til skolens bestyrelse til e-mail [email protected]
Er der uafklarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på tlf. 9734 1900.