Dejbjerglund Efterskoles ordinære Generalforsamling afholdes den 19. maj 2021 kl. 20.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent/protokolfører/stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forstanderens beretning
 4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Allan Stampe 
  Kristina Møller Nielsen
  Karen Søndergaard
  Dorthe Damgaard
 7. Eventuelt

Bemærk – det er kun medlemmer af Støttekredsen, som kan stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, altså den 9. maj. Forslag kan sendes på bestyrelse@dejbjerglund.dk

Inden generalforsamling vil vi gerne invitere på spisning kl. 18.30. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til middagen senest fredag den 14. maj. Tilmelding sker på tlf.: 9734 1900 eller på kontor@dejbjerglund.dk med navn og antal deltagere.

Afholdelsen er naturligvis med forbehold for evt. Covid-19 restriktioner.

På bestyrelsens vegne
Heidi Bro Iversen