Landsbyklyngen FRISKVIND og Dejbjerglund Efterskole er gået sammen om at skabe rammerne for et netværksmøde for de ukrainske familier, som er kommet eller kommer til FRISKVIND området pga. krigen i Ukraine.

Formålet er at give ukrainerne mulighed for at mødes på tværs. At netværke i en svær tid, hvor der er mange ting at forholde sig til, når man hurtigt har måtte forlade sit hjemland og skabe en ny hverdag og få nye bekendtskaber i et fremmed land.

FRISKVIND ønsker at byde Ukrainerne velkommen og hjælpe dem til at få en ny hverdag i lokalområdet. FRISKVIND har mange ukrainere boende i de fem sogne (Højmark, Lem, Velling, Stauning og Dejbjerg). Over fire lørdage skaber vi muligheden for at mødes på tværs. Det bliver et mødested for ukrainske familier, hvor børnene kan lege og få en god oplevelse. Og det er her, efterskoleeleverne kan hjælpe.

”Vores elever er optaget af, hvad der i øjeblikket sker i Europa og er bekymrede. De vil gerne hjælpe og med netværksmøderne, hvor eleverne kommer til at stå for aktiviteter for børnene, får de mulighed for at hjælpe i den kontekst, som de er i og i den verden, som de føler sig trygge i”, siger forstander Kjeld Christiansen.

Netværksmøderne er en lille ting, som kan få stor betydning for de ukrainske familiers trivsel her og nu, men også hvis vi senere skal have integreret familierne i vores foreningsliv. Har de været afsted én gang, så er det knap så skræmmende at komme til foreningsidræt senere.

Dejbjerglund Efterskole stiller lokaler til rådighed fire lørdage i tidsrummet 9.30 – 11.30. Nogle af efterskolens elever vil lave aktiviteter med børnene, mens de voksne kan nyde en kop kaffe og få snakket.

Netværksmøderne på Dejbjerglund Efterskole afholdes:

Lørdag den 23. april kl. 9.30 – 11.30
Lørdag den 7. maj kl. 9.30 – 11.30
Lørdag den 21. maj kl. 9.30 – 11.30
Lørdag den 11. juni kl. 9.30 – 11.30

Kontakten til de ukrainske familier vil gå gennem de dansk/ukrainere, som bor i området og som allerede nu er godt i gang med at hjælpe nytilkomne ukrainere i deres nye hverdag. Nataliya Melnyk fra FRISKVIND’s bestyrelse bliver bindeleddet til familierne. Hun kan kontaktes på 60889836.