Generelt må du ikke ryge, indtage snus eller andre tobakslignende stoffer, mens du er elev på DE.

 

Præcisering:

  1. Du må ikke starte rygning eller brug af andre tobaksstoffer, mens du er elev på DE.
  2. Der er ikke indendørs rygerum på skolens område – kun 1 afmærket udeområde !
  3. Ved forældrearrangementer og øvrige skolearrangementer må der kun ryges på det   udenfor afmærkede område.

 

Hvis en elev kommer som ”tobaksbruger”:

”Tobaksafvænningselever” må kun ryge /tage snus mm. efter særaftale på anvist udeområde og med den hensigt at stoppe tobaksforbruget.

 

 

Hvis du som elev er ryger/tager snus ved opstarten af skoleåret på DE, skal du:

  1. Have skriftlig tobak-tilladelse fra dine forældre.
  2. Indgå i et aktivt forløb, hvor du nedsætter tobaksindtag / stopper tobaksindtag hos os.
  3. Følge skolens anvisninger ved arrangementer ud af huset.

 

Vi forsøger med vores politik at hjælpe de få rygere/snusbrugere vi har på et elevhold med at begrænse / stoppe tobaksindtag hos os.

 

Rygning og snusindtag er et anliggende mellem forældrene og den unge. Vores politik skal hindre, at der kommer flere rygere / snus-brugere til i løbet af skoleåret. Vi håber desuden på, at det lykkes at stoppe rygning/snus på Dejbjerglund Efterskole, men det kræver en stor indsats fra både forældre og elever.

 

Konsekvens for eleven ved brud på rygeregler:      

Elev indkaldes i første omgang til en samtale med forældre, kontaktlærer og forstander.