Bag Dejbjerglund Efterskole står vores støttekreds.

Sammen med vores bestyrelsen skaber støttekredsen skolens fundament.

Som støttekredsmedlem:

  • Har du stemmeret på skolens generalforsamling
  • Modtager du løbenede informationer fra skolen samt skolens årsskrift
  • Kan du deltage i arrangementer og projekter

For et beskedent kontigent vil vi også gerne have dig med. Skriv til [email protected], og opgiv navn, tlf.nr og e-mail, hvis du vil være med.