Dejbjerglund Efterskoles ordinære Generalforsamling afholdes den 26. august 2020 kl. 20.00.

Den ordinære generalforsamling, som skulle have været afholdt i april, blev udsat grundet Covid-19, men nu prøver vi igen. 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forstanderens beretning
 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Hans Laurids Pedersen
  Heidi Bro Iversen
  Torben Lund Hansen
  Jens Kristian Nygaard
 8. Eventuelt

Bemærk – det er kun medlemmer af Støttekredsen, som kan stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, altså den 16. august.

Inden generalforsamling vil vi gerne invitere på spisning kl. 18.30. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til middagen senest fredag den 21. august. Tilmelding sker på tlf.: 9734 1900 eller på kontor@dejbjerglund.dk med navn og antal deltagere.

På bestyrelsens vegne
Hans Laurids Pedersen