Dejbjerglund Efterskoles ordinære Generalforsamling tirsdag den 21. april 2020 kl. 20.00 er UDSAT indtil vi er på den anden side af coronasituationen. Vi oplyser en ny dato, så snart det er muligt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af protokolfører og stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Forstanderens beretning
 5. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 6. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Hans Laurids Pedersen
  Heidi Bro Iversen
  Torben Lund Hansen
  Jens Kristian Nygaard
 8. Eventuelt

Bemærk – det er kun medlemmer af Støttekredsen, som kan stemme.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen, altså den 11. april.

Af hensyn til køkkenet beder vi om tilmelding til middagen senest fredag den 17. april. Tilmelding sker på tlf.: 9734 1900 eller på kontor@dejbjerglund.dk med navn og antal deltagere.

På bestyrelsens vegne
Hans Laurids Pedersen