Vilkår og økonomi

Mere om tilmelding

Indmeldelsesgebyr:

Indmeldelsesgebyret på 800 kroner skal indbetales inden 7 dage fra opkrævningen, hvis indmeldelsen skal være gældende. Beløbet refunderes ikke ved framelding.

 

Indskud:

Omtrent halvandet år før skolestart indbetales et indskud på 2.500 kroner for at stå på hovedlisten. Indskuddet refunderes ikke ved framelding.

 

Afbrydelse af skoleophold i utide:

Som forælder/værge for tilmeldte elev indestår du for betaling af op til fire ugers skolepenge, hvis skoleopholdet afbrydes i utide. (Der ydes ikke statsstøtte til denne betaling). Beløbet dækker skolens omkostninger og bliver opkrævet uanset, om udmeldelsen sker på elevens, hjemmets eller skolens foranledning.

PRIS:

Se hvad det koster her.

Venteliste:

Det er gratis at stå på ventelisten.