Vi søger to lærere til august 2023

Vi søger bl.a. en fodboldspillende boglig lærer til august 2023. 

Vi er 142 elever og 15 lærere. Vi har en dygtig og velfungerende medarbejdergruppe med blik for elevernes læring og trivsel.

Vi forventer, at du er læreruddannet eller har en mellemlang uddannelse. 
På Dejbjerglund Efterskole er man både boglig og idrætslig lærer.

Mindst tre af følgende fem boglige fag skal dækkes:

 • Engelsk
 • Samfundsfag/historie
 • Matematik
 • Fysik/kemi
 • Tysk

Idrætsligt fokusfag:

 • Drengefodbold Liga 2-niveau skal dækkes!
 • Du skal være bindeleddet mellem klub og skole

Andre fag kan komme på tale:

 • Idrætsfag bredt set
 • Håndbold (divisions-niveau)
 • Golf
 • Dans (ikke springgymnastik)
 • Andre boglige fag efter aftale

IT-ansvarlig
Du må gerne have flair for IT og evt. være interesseret i IT-ansvar på skolen i samarbejde med eksternt firma og intern kollega. Her er det især elevhjælp i dagligdagen ved it-udfordringer, men også opgaver i forbindelse med opkobling til skolens intranet.

Ansættelse efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Yderligere uddybning ved henvendelse til:
Forstander Kjeld Lykke Christiansen, tlf. 40383719.

Ansøgningen sendes til:
kc@dejbjerglund.dk

Ansøgningsfrist:
Den 29. marts 2023 kl. 18.00