10. klasse er ikke bare et ekstra skoleår men et aktivt tilvalg og en indgang til ungdomsuddannelserne.

Af den årsag niveaudeler vi ikke eleverne. I stedet fokuserer vi på den enkelte elevs tanker og ønsker for fremtiden. På Dejbjerglund vælger eleverne i 10. klasse én af tre mulige linjer, der repræsenterer hver sin skoleretning og interessefelt.

Interessefællesskabet skaber sammenhængskraft, der binder eleverne i stærke grupper. Sammenholdet holder de faglige kedler i kog.

 

Dejbjerglund 10. klasse
– kom din fremtid et skridt nærmere

 

1. Naturfaglige linje.
Den er for dig, der overvejer de naturfaglige retninger på STX og HTX.
Denne linje har som den eneste linje obligatorisk fysik/kemi og biokemi, mens matematik er opprioriteret i skemaet. Eleverne samarbejder med virksomheder samt erhvervsskoler og planlægger undervisnings- og praktikforløb hos dem.

2. Sprog- og samfundsfaglige linje.
Linjen er for dig, der overvejer de sprog- og samfundsfaglige retninger på HHX og STX.
Denne linje har som den eneste samfundsfag, mens sprog er opprioriteret i skemaet. I løbet af året arbejder eleverne tværfagligt, og de bliver bedre i stand til at lave en helhedsorienteret og koordineret indsats.

3. Iværksætterlinje.
Linjen er for dig der overvejer en erhvervsuddannelse (EUD/EUX).
Denne linje har i vid udstrækning en praktisk tilgang til undervisningen. I løbet af skoleåret deltager eleverne i erhvervsorienterede skoleforløb, hvor de indgår i tæt samarbejde med erhvervslivet. For nogle elever resulterer samarbejdet i en lærlinge- eller elevplads.


Obligatoriske fag

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)
 • Linjefag knyttet til de enkelte linjer

Obligatoriske aktiviteter

 • Grundtræning
 • Fællessamling
 • Sang
 • Folkedans

Valgfag

 • Tysk, dansk eller engelsk
 • Fysik/kemi eller matematik