Vores erfaringer fra 9. klasse er klare og entydige, hvad angår niveaudeling. Undervisningen er fleksibel, og lærerne bliver i stand til at møde eleverne, hvor de befinder sig rent fagligt. På den måde tilrettelægger vi undervisningen, så den udfordrer både de fagligt stærke og de svagere elever. Som elev opdager du fordelen ved niveaudelingen.

Dejbjerglund 9. klasse – lav gymnastik med hjernen

Når undervisningen flugter med elevernes niveau, har de nemmest ved at opleve flow. Her er eleverne så engagerede i undervisningen, at alt andet forsvinder i øjeblikket. Netop her er indlæringen i top, fortæller vores elever. Som elev vil du opleve en større lyst til at deltage i undervisningen, fordi du ved, at dine klassekammerater er på dit niveau. Fællesskabsfølelsen bliver stærk, når du sammen med dine klassekammerater fylder depoterne med ny viden – opdag verden med vores 9. klasse.

Teamsamarbejde

I 9. klasse arbejder vores lærere i teams. Det tværfaglige samarbejde styrker elevernes evne til at se sammenhænge mellem fagene, ligesom vi oplever at deres generelle motivation styrkes. Og ja, der er mere, for på samme tid, styrker det øgede samarbejde lærernes evne og mulighed for at sætte ind overfor de elever, som kræver lidt ekstra hjælp.

Vi niveaudeler i fagene:

 • Matematik
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Tysk
 • Engelsk

Folkeskolens prøver

Vores 9. klasse har en stærk faglig profil, der forbereder eleverne til at bestå folkeskolens prøver (FP9), som er obligatoriske hos os. I løbet af skoleåret laver vi små test, så vi kan tilrette undervisningens niveau og tempo – sådan får vi alle med.
Kristendomskundskab er ikke længere en del af den skemalagte undervisning men indgår i stedet i nogle af vores fortælletimer i løbet af året. Dermed er det naturligvis heller ikke et prøvefag på Dejbjerglund Efterskole.


Obligatoriske fag:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Samfundsfag

Obligatoriske aktiviteter:

 • Grundtræning
 • Fællessamling
 • Sang
 • Folkedans