Formål:
Eleven bliver afklaret i valg af jobretning og uddannelse og bliver i stand til at foretage et selvstændigt og realistisk valg.

Indhold:
Alle elever tilbydes to samtaler i løbet af året.
Desuden bruger vi mange kræfter på at introducere eleverne til mulighederne efter 9. og 10.klasse samt det videre uddannelsessystems opbygning.

Vi afholder et uddannelsesmøde, hvor vi inviterer ”gamle” elever fra sidste år til at fortælle om deres skolevalg.

I januar har vi et lignende møde for både forældre og elever. Denne gang er det studievejlederne fra de forskellige ungdomsuddannelser, der her på skolen fortæller om de forskellige ungdomsuddannelser.

Specielt for 10. klasse:

Eleverne skal lave en projektopgave om deres erhvervsvalg. Den såkaldte ”Obligatoriske Selvvalgte Opgave” (OSO).
Der stilles krav til opgavens indhold, som cirkulerer omkring uddannelse med udgangspunkt i den uddannelsesplan eleverne individuelt lavede i 9. klasse.

Vigtige informationer:
1. marts: Ansøgningsfrist til 10. klasse og ungdomsuddannelser.

Uddannelsesplanen er en del af ansøgningen. Den udfyldes må minuddannelse.net

Studievalg og eventuelle studieretninger skal desuden også udfyldes på optagelse.dk