10. klasse

Begyndelsen på en ungdomsuddannelse

Vores 10. klasse er begyndelsen på en ungdomsuddannelse og ikke afslutningen af folkeskolen. 10. klasser er ikke bare et ekstra skoleår, men et aktivt tilvalg og en indgang til ungdomsuddannelserne.

Af den årsag niveaudeler vi ikke eleverne. I stedet fokuserer vi på den enkelte elevs tanker og ønsker for fremtiden. 

Fire linjer – fire interesseområder

På Dejbjerglund Efterskole vælger eleverne i 10. klasse én af fire mulige linjer, der repræsenterer hver sit fordybelsesområde og interessefelt. Interessefællesskabet skaber sammenhængskraft, der binder eleverne i stærke grupper. Interesse motiver, og sammenholdet holder de faglige kedler i kog.

Naturfaglige linje

Den er for dig, der overvejer de naturfaglige retninger på STX, EUX og HTX. Denne linje har som den eneste linje obligatorisk fysik/kemi, mens matematik er opprioriteret i skemaet. Der stiftes bekendtskab med biokemi og der kan tilvælges tysk.

Sprog- og samfundsfaglige linje

Linjen er for dig, der overvejer de sproglige- og samfundsfaglige retninger på HHX og STX. Her arbejder vi med samfundsfaglige problemstillinger indenfor politik, sociologi, identitet, kulturforståelse m.m. Vi arbejder også med at lave skriftlige opgaver med fokus på opbygningen af en opgave med opmærksomhed på både viden, forståelse, anvendelse, analyse, syntese og vurdering. Du skal vælge enten tysk ELLER fysik.

Erhvervslinje

Linjen er for dig, der overvejer en erhvervsuddannelse (EUD/EUX). Denne linje har i vid udstrækning en praktisk tilgang til undervisningen. Vi arbejder med håndværksmæssige projekter samt hverdagsrelateret dansk, matematik og naturfag. I løbet af skoleåret deltager eleverne i erhvervsorienterede skoleforløb i tæt samarbejde med erhvervslivet. For nogle elever resulterer samarbejdet i en lærlinge- eller elevplads.
På denne linje kan du ikke vælge tysk og hellere ikke fysik som eksamensfag.

Businesslinje

Business-linjen er for dig, der gerne vil lære noget om økonomi i forskellige afskygninger.
Du kommer til at arbejde med samfundsøkonomi, virksomhedsøkonomi og økonomisk politik – både dansk og europæisk. Derudover kommer du til at arbejde med markedsføring samt deltage i forskellige virksomhedssamarbejder
På denne linje kan du vælge tysk ELLER fysik.

Obligatoriske fag

 • Dansk
 • Engelsk
 • Matematik
 • Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO)
 • Linjefag knyttet til de enkelte linjer

Obligatoriske aktiviteter

 • Grundtræning
 • Fællessamling
 • Sang
 • Folkedans
 • Gymnastik

Boglige valgfag

Disse fag er afhængig af, hvilken linje du har valgt.

  VIGTIG information

  1. marts: Ansøgningsfrist til ungdomsuddannelser.

  Uddannelsesplanen er en del af ansøgningen. Den udfyldes må minuddannelse.net

  Studievalg og eventuelle studieretninger skal desuden også udfyldes på optagelse.dk

  Erhvervsvejledning

  Alle elever tilbydes to samtaler i løbet af året for at blive afklaret i valg af jobretning og uddannelse og blive i stand til at foretage et selvstændigt og realistisk valg. Desuden bruger vi mange kræfter på at introducere eleverne til mulighederne efter 9. og 10. klasse samt det videre uddannelsessystems opbygning.

  Vi afholder et uddannelsesmøde i efteråret, hvor vi inviterer tidligere elever til at fortælle om deres skolevalg.

  I januar har vi et lignende møde for både forældre og elever. Denne gang er det studievejlederne fra de forskellige ungdomsuddannelser, der her på skolen fortæller om de forskellige ungdomsuddannelser.