Forældre

Det bedste du kan give dit barn

Et år på efterskole er den bedste gave, du kan give dit barn. Vi har masser af hjerterum og værner om hinanden som familie.

Når dit barn tager på efterskole, får det et nyt hjem og en ny familie. Det er ikke en erstatning af jeres familie men snarere en udbygning. Nogle gange er efterskolestarten faktisk sværere for forældrene; bliver man nu glemt derhjemme?

Bare rolig. Dit barn opsiger ikke sit medlemskab i jeres familie. Du vil måske endda opleve, at teenagekonflikterne bliver færre derhjemme, og familiebåndet bliver stærkere og får nye dimensioner.

Vi tør godt love, at du får det samme barn hjem, du efterlod i august. Faktisk kan vi love, at du får et nyt og endnu mere helt menneske hjem. Et år på efterskole giver hår på brystet. Vores elever bliver ikke voksne, men de lærer at tage ansvar for eget liv og give det retning og mening.

Selvstændige elever

Vi arbejder for at fremme en selvstændighedskultur, hvor eleverne tager ejerskab for egen læring. På Dejbjerglund Efterskole oplever eleverne, at deres deltagelse er med til at forme og udvikle indholdet i efterskoleopholdet. Når eleverne tager del i undervisningen, rykker vi os – her flytter eleverne sig!

Selvstændighedskulturen fremmer vores elevers motivation, og vi oplever, at de tager ansvar for egen læring alvorligt. Nå eleverne tager ansvar, viser vi dem mere tillid. Synergieffekten mellem lærer og elever gør undervisningen nærværende og læringen i top.

Dejbjerglund Efterskole kort fortalt

  • 142 elever
  • Tre 9. klasser og tre 10. klasser
  • Lige fordeling mellem piger og drenge
  • Fokus på dannelse og uddannelse
  • Gymnastik og idræt hver dag
  • Fokus på det boglige
  • Og så er vi vilde med dårlige jokes…

Et råd til kommende forældre: Bare vi havde været bedre forberedte. Bare der var nogle som havde fortalt os, at det faktisk kan være svært, at give slip på sit barn, når tomheden derhjemme fylder meget den første tid. Vi taler så meget om, at forberede vores børn på et efterskoleophold – for os som forældre, ville vi gerne have været klædt bedre på. Vi ville måske have forstået alvoren i, at et barn på efterskole påvirker hele familien.

Anita og Anders Bak Kristensen,
forældre 22/23

Hvorfor efterskole

Fordi vi skaber hele mennesker med fokus på både kroppen, hovedet og ikke mindst de menneskelige værdier. Vi byder alle – både elever og lærere – ind i fællesskabet og passer på hinanden. Det kan vi gøre, fordi vi er vild med det – og fordi vi har eleverne både, når det hele er hårdt, men også når det er rigtig sjovt.

N

Faglige udfordringer

N

Idrætsudfoldelse

N

Studierejser

N

FÆLLESSKAB