Nogle gange ændrer tingene sig

Elevstøtten beregnes efter indkomstgrundlaget – husstandsindkomsten – fra skatteåret to år før det år, hvor eleven starter på skolen.

Imidlertid kan mange ting ændre sig i løbet af to år.

I de tilfælde, hvor ændringer drejer sig om forældres separation eller skilsmisse ændres statsstøtten til skolepenge automatisk fra den 1. i måneden efter separations- eller skilsmissedatoen, når blot skolen får besked.

I andre tilfælde har skolens bestyrelse mulighed for at bestemme individuelle støttemuligheder.
Alle skoler får hvert år udbetalt en pulje fra Undervisningsministeriet til dækning af disse andre tilfælde.

Puljen har begrænsede midler, og derfor har vi lavet seks individuelle kriterier, som skal opfyldes for at komme i betragtning til puljen:

  1. Hvis forældrene har en væsentlig indtægtsnedgang i forhold til den bruttoløn, som indgår i indtægtsgrundlaget, der har dannet grundlag for den – i første omgang – tildelte elevstøtte. Indtægtsnedgangen skal være dokumenteret og udgøre mere end 10% af det støtteberettigede indtægtsgrundlag. Indtægtsnedgang forsaget af sygdom vil blive favoriseret i forhold til andre årsager (her er det typisk forskellen mellem det staten giver, og det der ville blive udløst, hvis den ændrede indkomst var grundlaget for beregning af elevstøtten).
  2. Indtægtsgrundlag, på under 345.000 kr., (2018-tal) udløser maksimal elevstøtte: 35 kr. pr uge for hver 25.000 kr. under 345.000 kr.
  3. Særlige økonomiske forhold, der gør sig gældende for familien under barnets efterskoleophold (bestyrelsens afgørelse).
  4. Ved dødsfald genberegnes den oprindelige tildelte elevstøtte.
  5. Optagelse af tvillinger/trillinger: Nedslag på den samlede pris på 6.000 kr. for nr. 2 eller 3.
  6. Elever udenfor Danmark kan tildeles individuel elevstøtte, netop for at gøre et efterskoleophold muligt for elever fra primært Sydslesvig, Nordiske lande, børn til “udstationerede forældre”, m.m. Her skal støtten bl.a. være med til at dække øgede transportudgifter samt generelt gøre efterskolebetalingen acceptabel.

Puljen fordeles under hensyntagen til samtlige ansøgere. Ansøgningsfristerne er den 1. juni umiddelbart op til skolestart og den 1. september umiddelbart efter skolestart. Forhold undervejs kan der evt. tages højde for med den afsatte bufferpulje. Den enkelte familie kan maks. modtage 15.000 kr i supplerende støtte pr. barn pr. skoleår.

Opfylder I ét eller flere af disse krav, så send en skriftlig ansøgning til skolens bestyrelse på e-mail kontor@dejbjerglund.dk

Er der uafklarede spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte os på tlf. 9734 1900.

Vores søn voksede helt vildt på et år! Både fysisk, men bestemt også mentalt. Vi fik en moden ung fyr hjem.

Thomas Jepsen,
far til elev 15/16

Begge mine børn har gået to år på Dejbjerglund Efterskole. Det er den bedste investering jeg har gjort i mit liv.

Kristian Anneberg, 
far til tidligere elever

 

Vidste du…

At 30.069 unge startede på en dansk efterskole i august 2019!
At vi har plads til 134 elever
At vi har tre 9. klasser og tre 10. klasser
At vi har en ligelig fordeling af piger og drenge
At vi har gymnastik og idræt hver dag
At vi har fokus på det boglige