9. klasse

Niveaudeling der virker!

Niveaudeling i 9. klasse skaber stærke rammer for læring og motiverer de enkelte elever. Hop med – vores 9. klasser rykker!

Vores erfaringer fra 9. klasse er klare og entydige, hvad angår niveaudeling. Det virker! Undervisning er fleksibel, og lærerne bliver i stand til at møde eleverne, hvor de befinder sig rent fagligt. På den måde tilrettelægger vi undervisningen, så den udfordrer alle uanset niveau. Som elev opdager du fordele ved niveaudeling og bliver max klar til 9. klassesprøven i foråret. 

Teamsamarbejde

I 9. klasse arbejder vores lærere i teams. Det tværfaglige samarbejde styrker elevernes evne til at se sammenhænge mellem fagene, ligesom vi oplever, at deres generelle motivation styrkes. Og ja, der er mere, for på samme tid styrker det øgede samarbejde lærernes evne og mulighed for at sætte ind overfor de elever, som kræver lidt ekstra opmærksomhed.

9. klasses fag

Alle 9. klasses elever har følgende obligatoriske fag og aktiviteter:

 • Dansk
 • Matematik med niveaudeling
 • Engelsk med niveaudeling
 • Tysk med niveaudeling
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Grundtræning
 • Gymnastik
 • Fællessamling
 • Sang
 • Folkedans

Folkeskolens prøver

Vores 9. klasse har en stærk faglig profil, der forbereder eleverne til at bestå folkeskolens prøver (FP9), som er obligatoriske hos os. I løbet af skoleåret laver vi små test, så vi kan tilrette undervisningens niveau og tempo – sådan får vi alle med.

Kristendomskundskab er ikke længere en del af den skemalagte undervisning, men indgår i stedet i nogle af vores fortælletimer i løbet af året. Dermed er det naturligvis heller ikke et prøvefag på Dejbjerglund Efterskole.

VIGTIG information

1. marts: Ansøgningsfrist til 10. klasse og ungdomsuddannelser.

Uddannelsesplanen er en del af ansøgningen. Den udfyldes på minuddannelse.net

Studievalg og eventuelle studieretninger skal desuden også udfyldes på optagelse.dk

Erhvervsvejledning

Alle elever tilbydes to samtaler i løbet af året for at dekan blive afklaret i valg af jobretning og uddannelse, og derved blive i stand til at foretage et selvstændigt og realistisk valg. Desuden bruger vi mange kræfter på at introducere eleverne til mulighederne efter 9. og 10. klasse samt det videre uddannelsessystems opbygning.

Vi afholder et uddannelsesmøde i efteråret, hvor vi inviterer tidligere elever til at fortælle om deres skolevalg.

I januar har vi et lignende møde for både forældre og elever. Denne gang er det studievejlederne fra de forskellige ungdomsuddannelser, der her på skolen fortæller om de forskellige ungdomsuddannelser.