1. Hvordan løser vi konflikter mellem elever?

På Dejbjerglund Efterskole lægger vi stor vægt på at lære eleverne at løse konflikter. Når man bor 4-5 elever sammen, vil der på mange værelser opstå konflikter i løbet af året. Vi finder en stor værdi i at lære eleverne at løse konflikter i stedet for at flygte fra dem. Det betyder, at vi bruger meget tid på at snakke med eleverne både individuelt og i de grupper, konflikten er opstået. Det vil ofte være kontaktholdslæreren, som er med til at løse konflikten, men det kan også være en anden lærer, hvis det er mere relevant.

 

Der arbejdet med forskellige værktøjer til at konfliktløse, og det er vigtigt for os, at eleverne både føler sig hørt, forstået og taget alvorligt, men også at de bliver bedre til at løse konflikter. Der arbejdes med kompetencer som, f.eks. åbenhed, refleksion, se det fra den andens synsvinkel, kunne sige undskyld, kunne tilgive.

Vi løser mange konflikter ved at have klare retningslinjer og ved at viske tavlen rent efter en konflikt. Vi har et familært forhold til eleverne, hvor respekt og anerkendelse er bærende principper. Hvis der er tale om en grov konflikt (mobning, tyveri, vold) tages det på lærermøde, inden konfliktløsning sættes ind.