5. Hvordan sikrer vi, at alle elever bliver set?

Vi har meget opmærksomhed på elevernes velbefindende. Alle medarbejdere er i øjenhøjde med eleverne og lægger op til en samtale med eleven, hvis de kan mærke, at der er noget, som trykker eleven.

vi er ekstra opmærksomme på de introverte elever, da vores erfaring siger os, at de ofte er lidt længere tid om at falde til på efterskolen. 

På lærermøder snakker lærerne sammen om, hvilke elever der er udfordret, og hvordan vi kan hjælpe dem bedst muligt.

 

Eleverne deles op i 16 små kontakthold, som hver har en kontaktholdslærer. Det er kontaktholdslærerens opgave at hjælpe de 8-9 elever med at få det godt på efterskolen. Det gør kontaktlæreren bl.a. på ugentlige kontaktholdsmøder, ved individuelle samtaler, ved trivselssamtaler og gennem aktiviter med kontaktholdet. 

Derudover er vores faciliteter sådan, at efterskolens centrum er ved lærerværelse og spisesal. Det betyder, at lærerne er tæt på eleverne og derfor nemmere ser, hvis en elev hænger med hovedet.