Statements

Hvem er vi og hvad står vi for?

Nedenstående er typiske spørgsmål vi får af kommende elever, efterskoleinteresserede unge og deres forældre. Vi har svaret ærligt og ligefrem. Det korte og svar kan du se umiddelbart under spørgsmålet, klikker du på læs mere, får du et langt og uddybende svar. 

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak eller komme forbi og se og mærke efterskolestemningen. Vi har flere åbent hus arrangementer i løbet af året, ligesom vi inviterer indenfor til Efterskolernes dag og Efterskolernes aften.  

Spørgsmål og svar

1. Hvordan løser vi konflikter mellem elever?

Vi snakker med eleverne både individuelt og i gruppen, hvor konflikten er opstået. Vi arbejder med kompetencer som åbenhed, refleksion, se det fra den andens synsvinkel, kunne sige undskyld, kunne tilgive etc.

Læs mere

2. Hvad betyder det forpligtende fællesskab?

At fællesskabet forpligter betyder, at alle skal tage del i det. Alle skal yde i forhold til fælles opgaver og i forhold til at drage omsorg for hinanden.

Læs mere

3. Hvordan adskiller vi os fra andre efterskoler?

Det er svært at sige, men vi kan fortælle, hvordan vi gør…

Det er vigtigt for os at danne gode relationer mellem elever og medarbejdere. Vi bestræber os på at være et hjem og ikke en institution.

Læs mere

4. Hvad er vores holdning til brug af mobiltelefon?

På Efterskolen er din mobil på værelset i hverdagene, så du er sammen med dine nye venner og bliver en del af fællesskabet.

Læs mere

5. Hvordan sikrer vi, at alle elever bliver set?

Eleverne deles op i 16 små kontakthold, som hver har en kontaktholdslærer. Det er kontaktholdslærerens opgave at hjælpe de 8-9 elever med at få det godt på efterskolen.

Læs mere

6. Hvorfor bor man på samme værelse hele året?

Vi mener, det giver tryghed at være på det samme værelse hele året, og det kan være med til at skabe tætte bånd til ens værelseskammerater.

Læs mere

7. Hvor ofte taler man med sin kontaktholdslærer? 

Hver uge er der et kontaktholdsmøde, hvor alle 8-9 elever mødes med kontaktholdslæreren, men de fleste dage kommer alle lærerne på skolen, og det vil være muligt for eleven at træffe sin kontaktholdslærer.

Læs mere

8. Hvad forstår vi ved en åben skole?

Dejbjerglund Efterskole er åben for, at foreninger og andre kan holde møde i skolens lokaler. Vi skal være en del af det lokale kulturliv og et samlingssted for sognet.

Læs mere

9. Hvorfor laver vi gymnastik på Dejbjerglund?

Gymnastikken dyrker og udvikler fællesskabet samtidig med, at eleverne udfordres kropsligt, personligt og socialt. Gymnastik kan noget helt særligt, i det alle elever er med.

Læs mere

10. Hvorfor dyrker vi idræt på Dejbjerglund?

I forhold til en sund livsstil er det vigtigt, at eleverne motiveres til livslang glæde ved at dyrke idræt. Holdspil er med til at give en alsidig idrætsforståelse og er med til at styrke og udvikle eleverne personligt.

Læs mere

11. Hvad forstår vi ved naturkendskab? 

Gennem undervisningen og vores hverdag sætter vi fokus på naturen, miljøet og de problematikker vi oplever lige nu bl.a. med klimaet.

Vi bruger natten omkring os.

Læs mere

12.Hvad er et Grundtvigsk livssyn?

Livssyn tager udgangspunkt i livsoplysning. Eleverne skal udvikles både åndeligt, fagligt og praktisk. Grundtvig kaldte det håndens og åndens arbejde, med hoved, hænder og hjerte.

Læs mere

13. Hvilke værdier vil vi gerne videregive til vores elever?

Demokratiet og de ni vigtige danske værdier, som kulturministeriet har fremsat: Tillid, frihed, frisind, velfærdssamfundet, det danske sprog, foreningsliv og frivillighed, lighed for loven, hygge, den kristne kulturarv.

Læs mere

14. Hvad forstår vi ved livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse?

Eleverne skal lære om livet og oplyses om samfundet, folket, kulturforskelle og kulturernes historie. Demokratisk dannelse er grundlæggende for at leve og engagere sig i et demokratisk samfund. 

Læs mere

15. Hvordan forbereder vi eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre?

Respekt og tolerance gennemsyrer vores hverdag og vores måde at være sammen på. I boglige fag undervises bl.a. i demokrati, livssyn, kulturforståelse m.m.

Læs mere

Dejbjerg er mit safe-space. Jeg føler, det er mit hjem, min familie og jeg tør være mig selv.

Isabella Serup, elev  19/20

Godt at bo fire sammen – og at vi bor sammen hele året. Det giver tryghed.

Malthe Vesterbæk og Jesper Henningsen,
elever 19/20

 

Vidste du…

At vi bager ca. 1500 boller om ugen!
At vi har både 4- og 5-mandsværelser
At vi har 25.000 m2 udeareal – bare til at lege og spille på!
At vores idrætsfaciliteter (næsten) altid er åbne!
At vi har måske verdens bedste efterskolekøkken!
At vi elsker en dårlig joke….