67.975,90 kr. sender eleverne på Dejbjerglund Efterskole til Danmarks Indsamlingen på lørdag, hvor støtten i år går til børn i lande, hvor konsekvenserne af Corona rammer børnene hårdt.

Umiddelbart er det ikke børnene, der bliver mest syge, men det er dem der kan blive hårdest ramt, når de ikke kan få akut lægehjælp,fordi sundhedssystemet erbrudt sammen. Der er børn, som risikererat dø af sult eller fejlernæring, fordi deres familier ikke længere kan tjene penge til mad. Til krigsramte og forældreløse børn og unge, som har ekstra brug for beskyttelse og omsorg. Og til alle børn som langsomt mister håbet om en bedre fremtid, fordi deres skole er lukket på ubestemt tid.

Efterskoleeleverne i Danmark er på nuværende tidspunkt hjemsendt, og détder skulle være deres livs skoleår, er blevet afbrudt. De modtager undervisningen alene bag skærmen, men de ved og tror på, de snart kommer tilbage. De har noget at se frem til. ”Om nogle så ved de, hvilke konsekvenser en hjemsendelse har, og når man så tænker på børn i andre dele af verdenen, hvilke konsekvenser Covid19 får for dem, så er helt uoverskueligt”, siger Simon Seiger Stensig, som er lærer på Dejbjerglund Efterskole.

Vores undervisning kan i øjeblikket blive meget trivielt. Og da vi hørte om formålet med Danmarks Indsamlingen i år, så vi det som en oplagt mulighed at kombinere vores motionsdag med et godt formål. Også gav det os mulighed for på afstand at have noget at stå sammen om, tilføjer lærer Esben Tang Hansen.

Da eleverne blev præsenteret for idéen om at laveet sponsorløb og donere pengene var de straks med på idéen. Aftalen var løb min. 8 km og/eller så langt du kan på to timer. Og find sponsorer som vil donere lidt pr. km. Det blev til i alt 179km løbhvilket svarer til en løbetur fra Dejbjerglund Efterskole til Rom i Italien! I gennemsnit har hver elev løbet omkring 13 km. Bedsteforældre, forældre, søskende, moster, naboer m.fl. bakkede op og donerede selvfastsatte beløb pr. km. 

Det har givet i alt 67.975,90krhvilket er mere end forventet!  ”I øjeblikket,hvor forældrene betaler til efterskolen og alligevel ikke får den fulde pakke, er det helt overvældende, hvilken opbakning der har været til sponsorløbet. Det har bestemt oversteget, det vi turde håbe på”, slutter Esben Tang Hansen og Simon Seiger Stensig tilføjer”Nu håber vi, pengene kan skabe håb og bedre vilkår hos børnene, der trænger, og at vores elever snart kan komme tilbage på efterskolen, så vi kan give den fuld gas på efterskolelivet, det fortjener de”.