Dejbjerglund Efterskole har indgået et mere formelt samarbejde med Skjern Håndbold og Stauning/Dejbjerg U & I, hvilket betyder øremærkede pladser til elever, som dyrker håndbold eller spring på et seriøst niveau.

”Allerede fra næste skoleår har vi som noget nyt reserveret pladser til elever, som gerne vil have ekstra træning indenfor springgymnastik. De vil få mulighed for at indgå i et klubsamarbejde, hvor der vil være fokus på talentudviklingen”, siger forstander Kjeld Lykke Christiansen.

Skolen har plads til 136 elever, hvoraf der fremover vil være 20 pladser reserveret til elever, som har en specifik idrætsinteresse i skolens idrætsprofil fag: Gymnastik, håndbold og fodbold. Golf er også en mulighed takket være velvillighed fra Dejbjerg Golfklub.

Håndboldaftaler har fungeret i mere end 16 år, og fodboldaftaler begynder at tage form og vil blive udviklet i løbet af de kommende par år. Vi er i en god dialog med Ringkøbing IF. Helt konkret kører vi talenttræning her i sensommeren og efteråret hver onsdag aften.

Tanken er, at de 20 klubtrænings-elever fra Dejbjerglund er på efterskole på lige fod med de øvrige elever, men de vil få muligheden for at deltage i et samarbejde mellem efterskoletræning og klubtræning i et talentudviklingsprogram med op til 4 træningspas om ugen. På den måde kombinerer vi et alment efterskole-år med ambitiøse idrætsmål. Vi bygger bro mellem skole og klub.

”Vi har oplevet en øget interesse for et almindeligt efterskoleår suppleret med et tilhørsforhold til den seriøse klubtræning med et højt idrætsligt niveau. I indeværende år har vi som eksempel 27 drenge og piger, som samarbejder med Skjern Håndbold. Sidste år startede vi med 10 springelever og 12 ”dansepiger” i samarbejde med den lokale gymnastikforening (Stauning/Dejbjerg U & I). Vi havde sidste forår seks fodboldspillere, som var tilknyttet Ringkøbing IF ved siden af efterskolelivet. Desuden var tre af vores elever i et tættere samarbejde med Dejbjerg Golfklub. Det er denne interesse, vi nu lægger ind i mere formelle rammer og specifikt øremærker nogle pladser til”, forklarer Kjeld Lykke Christiansen.

Hele idéen er at udnytte de idrætsgrene, som er oplagte i nærområdet. At skabe et samarbejde på tværs og generelt styrke idrætsområdet både på efterskolen og i det lokale klubliv. Samarbejdet med Skjern Håndbold startede i det små allerede for 16 år siden. Det har dels betydet, at Skjern Håndbolds ungdomsafdeling gennem årene er blevet forstærket med Dejbjerglund-elever, og dels betydet et stabilt og væsentligt højere håndboldniveau på Dejbjerglund Efterskole gennem årene.

Er du interesseret i én af de øremærkede pladser kontakt endelig Kjeld Christiansen på telefon 4038 3719.