Dejbjerglund Efterskole optimerer fodboldmulighederne

På Dejbjerglund Efterskole spiller ca. 2/3 af skolens 142 elever fodbold. Tidligere har fodboldtræningen og kampene primært lagt i foråret og efteråret, men med den nye kunststofbane bliver det muligt at forlænge sæsonen, så bolden kan trille hele vinteren. Snart kan Dejbjerglund eleverne træne udenfor og invitere til kampe hele året og på alle tider af døgnet.

Onsdag aften tog borgmester Hans Østergaard sammen bestyrelsesformand Hans Laurids Pedersen, fodboldtræner Mads Tranekjer og elev Mads Stampe de første spadestik til det nye anlæg. Anlægget indeholder en full-size kunsstofbane med lys og et goal stadion, som giver optimale muligheder for fodboldtekniktræning. Derudover indeholder anlægget også tre beachvolley baner og en beachhåndboldbane.

Selvom maskinerne har været i gang et stykke tid, så skulle traditionen tro det første spadestik tages. Bestyrelsesformand Hans Laurids Pedersen indledte begivenheden med fortællingen om det første spadestik, som i følge historien er med til at sikre successen for anlægsarbejdet.

Borgmester Hans Østergaard tog det første spadestik og ønskede Dejbjerglund Efterskole tillykke med de nye muligheder. Muligheder som også kan komme det lokale foreningsliv i landsbyklyngen Friskvind til gode.

Elev Mads Stampe er vild med fodbold og glæder sig virkelig over de nye muligheder. For ham betyder det nye anlæg endnu mere fodbold! Også fodboldtræner og lærer Mads Tranekjer er klar til at give eleverne maks udbytte af de nye forhold, og glæder sig til anlægget står færdig efter efterårsferien.

”Dejbjerglund Efterskole prioriterer gymnastik, håndbold og fodbold, og vores faciliteter skal støtte op om dette. Vi skal følge med tidens krav, hvis vi vil tiltrække de unge fodboldinteresserede, og det vil vi.” siger forstander Kjeld Christiansen.